Koneellisella puun taimien istuttamisella on huomattavia etuja perinteiseen taimien istuttamiseen verrattuna.

Ari Vilminko

OULAINEN

Metsänhoitoyhdistys Pyhäjokilaakson työnäytöksessä oli ihmeteltävänä koneellinen puiden taimi- istutus. Metsänhoitoyhdistyksen vs. toiminnanjohtaja Jussi Rissanen sanoo, että koneellinen taimien istutus on uutta tällä alueella. Toki istutusta urakoiva Koneurakointi Kittilä Pyhäjoelta on tehnyt koneellista taimien istutusta Pohjois- Suomen alueella jo useampia vuosia, mutta näillä maisemilla se on uutta.

”Koneella istuttaminen on tulevaisuutta. Sillä on huomattavia etuja verrattuna perinteiseen istuttamiseen. Koneen istutuslaite tekee maan muokkauksen samalla kertaa, joka mahdollistaa istutuksen tuoreeseen maahan. Kone muokkaa maan ensin ja sen jälkeen istuttaa taimen muokattuun maahan. Kosteus myös säilyy taimen ympärillä pitempään, joka auttaa tainta pysymään hengissä juurtumisvaiheessa”, Rissanen selvittää.

Hän sanoo, että kivisellä maa- alueelle koneellinen istutus ei onnistu niin hyvin kuin vähä kivisessä kangasmaastossa.

”Kiviset maastot ovat istutuskoneelle hankalia”, Jussi Rissanen tietää.

Hän uskoo, että puun taimien istutus koneella tulee yleistymään.

”Se on tulevaisuutta. Metsäalalla on väistämättä edessä työvoimapula, kun fyysinen työhön ei tahdo enää olla tulijoita. Perinteiseen istutusmenetelmään, joka tehdään mies- ja naisvoimin ei tahdo löytyä tekijöitä. Toki jatkossakin istutusta tehdään merkittävästi perinteisillä menetelmillä, mutta eiköhän koneistutus ole valtaamassa alaa lukuisten etujen ansiosta”, Rissanen mietiskelee.

Koneella on mahdollista istuttaa päivässä noin 1500- 2000 tainta. Puun taimet kulkevat istutuskoneen mukana, mutta käsipelillä pitää taimet vielä koneeseen asettaa.

”Kehitteillä on kuljetin koneeseen, ettei käsiasettelua tarvita”.

Työnäytöksessä mukana ollut vihantilainen Antti Pekkinen totesi, että maailma kehittyy koneidenkin muodossa.

”Istutuskone helpottaa huomattavasti vaativaa työtä. Ennen sama työ tehtiin mies- ja naisvoimin. Illalla sitten potut maistuivat kovan työn jälkeen”, Pekkinen veisteli.

Kunnostusojituksilla paljon hyötyjä

Metsänhoitoyhdistyksen työnäytöksen toisena teema oli suometsien ojitusta. Toiminnanjohtaja Jussi Rissanen painottaa, että suometsien liiallinen kosteus estää puiden kasvamista ja siksi kannattaa harkita ojitusta. Hän anoo, että suometsiä ei ole vara jättää heitteille.

”Ojituksessa on myös taloudellinen näkökulma. Suometsien hoito ei ole rahasta kiinni, sillä metsän kunnostukseen menevä raha löytyy yleensä sieltä metsästä, paikan päältä. Muuta tulorahoitusta ei tarvita”, vs. toiminnanohjaaja Rissanen sanoo.

Kunnostusojituksen hyödyiksi hän nimeää puuston juuriston laajenemisen sekä paremman ravinteenoton.

”Turpeen maatuminen vapauttaa myös runsaasti typpeä puuston käyttöön ja kuivatus mahdollistaa kasvatushakkuiden hoitotöiden hyötyvaikutukset puustolle”,

Kunnostusojituksen hyödyksi Rissanen luettelee myös puuston korjattavuuden kun ojituksen yhteydessä tehtävä lisätiestö mahdollistaa lyhyemmät metsäkuljetusmatkat.

”Penkkatie jäätyy tehokkaasti ja pidentää korjuukautta pelkkään talvitieuraan verrattuna”.

 

 

 

 Erma 2x65

 ST nettikauppa 

31648308 1692794157469228 5656655289575800832 n

 

   Pajala

 

 

yhteystiedot