Kaupunginjohtaja Karjalainen tekemässä työhuoneessaan töitä niukasti sähköä kuluttavalla läppärillä.

Kaupunginjohtaja Karjalainen tekemässä työhuoneessaan töitä niukasti sähköä kuluttavalla läppärillä.

Alpo Kekkonen

RAAHE

Raahen kaupunginjohtaja Kari Karjalainen tunnetaan aktiivisena tuulivoiman puolestapuhujana. Hän on ollut mukana mm. neuvottelemassa ratkaisuista, joilla poistetaan tuulivoimaloiden puolustusvoimien tutkajärjestelmille aiheuttamia ongelmia.

Marraskuun lopulla tuli julki Siikajoen kunnanhallitukselle luovutettu adressi, jossa arvostellaan Revonlahden ja Raahen välille suunniteltua Navettakankaan tuulipuistohanketta. Monien yllätykseksi kaupunginjohtaja Karjalaisen allekirjoitus löytyi tuosta vetoomuksesta.

Kari Karjalainen kertoo, ettei suunnitelluista Navettakankaan tuulivoimaloista olisi hänelle henkilökohtaista haittaa. Useiden kilometrien päähän rakennettavat voimalat tuskin edes näkyisivät hänen kotipihalleen Revonlahdella. Hän on allekirjoittanut vetoomuksen yksityishenkilön ja paikallisen metsästysseuran jäsenenä. Tosin hän ei toistaiseksi ole ehtinyt juurikaan metsästämään Revonlahdella.

Asukkaita kuultava

Karjalainen kertoo edelleen suhtautuvansa tuulivoimaan myönteisesti. Hän ei kuitenkaan hyväksy sitä, että tuulivoimarakentamisessa ei kuunnella riittävästi paikallisia asukkaita. Revonlahden metsästysseuralle on syntynyt käsitys, että tuulivoimalat tuhoaisivat kokonaan metsästysmahdollisuudet, kun otetaan huomioon Navettakankaalle suunnitellun kahdeksan voimalan hankkeen lisäksi maakuuntakaavassa esitetyt alueen laajennusmahdollisuudet.

Kaupunginjohtaja pitää metsästysseuran pelkoja liioiteltuina, mutta paheksuu tuulivoimahankkeen kehnoa tiedotusta, jonka takia käsitys metsästysmahdollisuuksien loppumisesta on päässyt syntymään. Karjalaisen mielestä tuulivoimaa pitäisi rakentaa hyvässä yhteistyössä paikallisten asukkaitten kanssa. Hän kertoo esimerkkinä kyläyhteisön huomioimisesta Iin kunnassa toteutettuja tuulivoimahankkeita, joissa tuulivoimayhtiö on rakentanut metsästäjille teitä ja ampumalavoja sekä kylälle pesäpallokentän. Tuulivoiman tuottajien tulee osallistua kylien kehittämiseen.

Karjalainen kertoo myös, että Raahen kaupunginhallitus on yksimielisesti esittänyt Navettakankaan tuulipuiston kolmen eteläisimmin voimalan siirtämistä. Suunnitellulla sijoittelulla myllyt nimittäin estäisivät Pattijoen lentokentän laajennussuunnitelmien toteuttamisen. Tähänkin hän kertoo kuulleensa tuulivoiman puuhaajilta kannanoton, että ennemmin pitäisi siirtää lentokenttä kuin vaihtaa muutaman voimalan sijoitussuunnitelmaa.

Tuulivoimahankkeiden puuhaaminen asukkaita kuuntelematta vahingoittaa myös tuulivoimayhtiöiden etuja. Kaupunginjohtajan mukaan maanhankinta tai vuokraaminen tuulivoimaloita varten vaikeutuu, jos maanomistajien näkemyksiä ei huomioida riittävästi.

Ongelmiin puututtava

Karjalainen odottaa, että Kopsan tuulipuiston omistaja Puhuri Oy ja voimaloiden valmistaja Siemens korjaavat tuulivoimaloista aiheutuvia ongelmia. TV-signaalivahvistin hankitaan tuulivoimayhtiön kustannuksella ja voimaloiden aiheuttamia meluhaittoja rajoitetaan.

Karjalainen arvelee, että Kopsan tuulipuiston laajennukset toteutetaan vähemmän melua tuottavilla voimalamalleilla kuin ensimmäinen vaihe. Jos voimaloiden meluhaittoja ei saada kuriin, asukkaitten tulee saada oikeutta vetoamalla ympäristönsuojeluviranomaisiin, Raahessa ympäristölautakuntaan.

Karjalainen puhuu uusiutuvan ja monipuolisen energiantuotannon puolesta. Hän puhuu mielellään myös negawateista, kulutuksen vähentäminen on käänteisesti energiantuotantoa. Jotensakin ylpeänä hän kertoo omakotitalonsa lämmittämisen kuluttavan vain 4000 kWh vuodessa. Tähän päästään maalämpöpumpun avulla.

 

 

 Erma 2x65

 ST nettikauppa 

31648308 1692794157469228 5656655289575800832 n

 

   Pajala

 

 

yhteystiedot