Irvassa asuva Pentti Vikström oli paneutunut Maaselänkankaan tuulipuisto asiaan ja tiukkoja kysymyksiä riitti.

 

 

Irvassa asuva Pentti Vikström oli paneutunut Maaselänkankaan tuulipuisto asiaan ja tiukkoja kysymyksiä riitti.

 

 

Ari Vilminko

OULAINEN

Viime viikolla Oulaisten kaupungintalolla pidettiin yleisötilaisuus koskien Maaselänkankaan tuulipuiston osayleiskaavaa. Osayleiskaava- alue sijaitsee Oulaisten kaupungin ja Merijärven kunnan rajalla.

Kaupungin tekninen johtaja Markku Ketonen sanoi, että Maaselänkankaan tuulipuistoalue on mukana maakuntakaavassa.

Osayleiskaavalla määritellään tuulivoimaloiden paikat tarkasti. Alueella on tulossa kahdeksan myllyä ja alue koskee Irvanperä- Likalanperän välistä aluetta”, Ketonen kertoi.

Yleisötilaisuudessa oli paikalla kaavan laatijan Ramboll Finland Oy:n edustaja sekä rakentamisesta vastaavan wpd Finland Oy:n edustaja.

Rambollin edustaja, konsultti Erika Kylmänen kertoi tilaisuudessa, että tuulipuiston alue on noin 500 hehtaaria.

Kahdeksan tuulivoimalan vuosituotanto on noin 60 gigawattia eli nämä myllyt kattavat lähes kokonaan Oulaisten kaupungin sähkön tarpeen. Oulaisten vuositarve on noin 90 gigawattia. Tornin korkeus on 150-160 metriä ja myllyn lavan pituus noin 65 metriä. Lakikorkeus tulee olemaan maksimissaan noin 230 metriä”, Kylmänen selvitti.

Alueelle rakennetaan rakennus- ja huoltotiet sekä oma muuntoasema. Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto tapahtuu maakaapeleilla.

Alueesta laaditaan kattava selvitys muun muassa kasvillisuuden, linnusto kartoitetaan samoin kuin liito- oravien ja lepakoiden kartoitus. Arkeologinen inventointi myös suoritetaan”, Kylmänen lupasi.

Vikström ja Ylikuljut huolissaan

Valtuustosali oli likimain täynnä kaupunkilaisia, joihin kyseinen osayleiskaava vaikuttaa. Kysymyksiä riitti, varsinkin henkilöiltä, jotka asuvat Irvanperän ja Likalan maisemissa.

Irvassa asuvat Pentti Vikström sekä Mikko Ylikulju kyseenalaistivat linnuston kartoituksen. Ylikuljun mukaan keväisin ja syksyin on Irvassa huomattava määrä lintuja muuttoa. Vikström mukaan määrät pystyy silmin havainnoimaan ja kyseli, paljonko tutkimuksen mukaan on isoja muuttolintuja.

Kai se jotain kertoo sekin, että Irva on suosittua lintubongareiden aluetta”, Marjo Ylikulju totesi.

Markku Honganpuhto halusi tietää arkeologisista tutkimuksista, onko niitä tehty.

Uusi tie tulee kulkemaan vanha Honganpuhdon vierestä. Talo on 1800- luvulta ja saattaa olla arkealogisesti merkittävä kohde. Ihmettelen vain, jos tutkimuksia tehty eikä minuun päin ole oltu missään yhteyksissä”, Honganpuhto toi esiin.

Projektipäällikkö Tero Elo wpd Finland Oy:stä vastasi, että kun hanke etenee, niin yhteyttä otetaan.

Vikström kyseli myös melutason perään ja yleisöstä myös kyseltiin, että onko otettu huomioon, miten Likalanjärvi toimii myllyjen kaikupohjana. Monia muitakin asioita otettiin kaupunkilaisten taholta esiin. Joihinkin saatiin vastauksia, mutta osa meni vielä selvittelyn puolella.

Louhoslammen osalta asiat avoinna

Markku Lehtola Oulaisten kalastuskunnasta kyseli edelleen Louhoslammen tulevaisuudesta. Rakennuttajalta Lehtola kyseli, että voiko kalastuskunta tulevaisuudessa käyttää Louhoslampea kalastuspaikkana.

Kun seurakunta irtisanoi sopimuksen kalastuskunnan kanssa, niin lampea emme ole voineet käyttää kalastukseen. Kuinka on tulevaisuudessa”, Lehtola kysyi.

Projektipäällikkö Tero Elo wpd Finland Oy:stä totesi, että asiat ovat vielä avoinna Louhoslammen osalta.

Vielä ei ole tarkkaa tietoa, mihin kohtaan yksi voimala tulee Louhoslammen alueella. Siitä johtuen ei voida vielä kertoa lopullista tilannetta lammen osalta. Tutkimukset ovat vielä kesken, kun ne saadaan valmiiksi, niin silloin tiedetään enemmän Louhoslammen virkistyskäytöstä. Suojaetäisyys on kuitenkin noin 250 metriä. Voimalan lavoista saattaa talviaikana irrota jäälohkareita ja siitä johtuen suoja-alue on olemassa”, Elo kertoi Majakalle tiistaaamuna.

Oulaisten seurakunnan talouspäällikkö Mervi Heikkilä- Matinlauri selvitti, että kalastuskunnan kanssa Louhoslammen vuokrasopimusta ei voitu jatkaa kun seurakunta vuokrasi maa- alueen Scandinavian Wind Energy SWE Oy:lle.

Emme voi sitä enää vuokrata kun se on jo vuokrattu. Yhtiön mielestä Louhoslammella ei ole turvallista kalastaa talviaikaan kun yksi mylly on lammen lähellä”, talouspäällikkö totesi.

 

 

 Erma 2x65

 ST 84x50 UUSI 

31648308 1692794157469228 5656655289575800832 n

 

   Pajala

 

 

yhteystiedot