Arkkitehti Kirsti Pesola

 

 

 

Arkkitehti Kirsti Pesola

 

 

Hannu Salonpää

OULAINEN

Rakentaminen maksaa, esteettömyys ei maksa. Kun esteettömyys huomioidaan rakennusvaiheessa, esteetön rakentaminen ei maksa yhtään enempää”, totesi arkkitehti Kirsti Pesola Invalidiliitosta puhuessaan alueellisessa yhteistyöpäivässä Oulaisissa viime viikon tiistaina.

Hyvän ikääntymisen kehittämisympäristö Sonectus -hankkeen ja Oulun ammattikorkeakoulun Oulaisten yksikön järjestämä seminaari veti paikalle runsaat sata eri ammattilaista, käyttäjää, toimijaa ja opiskelijaa. Päivän tavoitteena oli koota alueemme käyttäjiä ja toimijoita keskustelemaan yhdessä ajankohtaisesta esteettömyys teemasta.

Esteettömyyskeskus ESKEn johtajana toimiva Pesola muistutti, että esteettömyys on laaja käsite ja se koskettaa jokaista kansalaista jossakin elämänvaiheessa. Puhujan mukaan näkyvimpiä liikkumisesteitä ovat portaat, raskaat ovet ja jyrkät luiskat, mutta myös huono valaistus, puutteelliset opasteet tai melu ovat esteitä monille ihmisille.

Esteettömyydessä on kyse ympäristöjen fyysisestä ja aistiesteettömyydestä, palvelujen, kulttuurin ym. saavutettavuudesta, tuotteiden, rakennusten käytettävyydestä. On olemassa sosiaalista, taloudellista, työelämän ja sähköisten palvelujen esteettömyyttä”

Pesolan mukaan esteettömyys on kaikkien etu. Se tuo myös säästöjä. Esteetön ympäristö vähentää apuvälineiden ja avustajan tarvetta. Onnettomuus- ja tapaturmariski pienenee. Esteetön ympäristö lisää tasa-arvoisuutta ja omatoimisuutta, ei passivoi vaan mahdollistaa.

Ikäihmisten osallisuutta ja osallistumista päätöksentekoon tarkastellut yliopettaja Arja Veijola huomautti, että osallisuus tuo aina hyvinvointia ja ikäihmisillä on tarve osallistua. Veijola uskoi kuntiin nyt perustettavien vanhusneuvostojen parantavan tilannetta ja lisäävän sitä kautta osallistumismahdollisuuksia.

Hanke ikääntyneiden asialla

Hyvän ikääntymisen kehittämisympäristö Sonectus -hanke on Oulun eteläisellä alueella toimiva ikääntyneiden palveluiden kehittämishanke. Sen yhtenä tavoitteena on lisätä esteettömyyteen ja siihen liittyvään korjausrakentamiseen ja ympäristön suunnitteluun huomiota, niin että elinympäristössä olisi hyvä elää ja liikkua.

Hanke on pitkälti käynnistynyt viime vuoden heinäkuussa voimaanastuneen vanhuspalvelulain myötä. Ikälain tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista ja parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa.

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman mukaan ikäihmisille tulisi järjestää tarpeen mukaisia asumisvaihtoehtoja ja kuntouttavia palveluja. Valtion asuntopolitiikalla pyritään varmistamaan, että ikääntyneet voivat asua turvallisesti kodeissaan. Yksi toimenpidelinjauksista on, että esteettömyyttä ja asuntojen korjaamista edistetään. Hissien rakentamista esimerkiksi tuetaan ja esteettömiä asuntoja lisätään uudisrakentamisessa.

Hannu Salonpää

 

 

 Erma 2x65

 ST 84x50 UUSI 

31648308 1692794157469228 5656655289575800832 n

 

   Pajala

 

 

yhteystiedot