Iloisin mielin Oulaisten valtuustopuolsi osakuntaliitosta.Kuvassa Juhani Kärki (vas.) ja Janne Jääskeläinen

 

Iloisin mielin Oulaisten valtuustopuolsi osakuntaliitosta.Kuvassa Juhani Kärki (vas.) ja Janne Jääskeläinen

 

 

Liitoksen toteutuessa Raahesta siirtyisi Oulaisiin noin 1 500 asukasta

Ari Vilminko

OULAINEN

Oulaisten kaupunginvaltuuston käsittelyssä viime viikolla oli osakuntaliitos Oulaisten ja Raahen välillä. Oulaisten kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen osakuntaliitoksesta, jolla noin 1 500 henkilöä siirtyisi Raahen kaupungista Oulaisten kaupunkiin. Asukasmäärä on 5,8 prosenttia Raahen kaupungin asukasluvusta.

Kaupunginhallituksen lausunnossa todetaan, että osakuntaliitosta koskevien kylien eli Lumimetsän, Alpuan, Ilveskorven, Lampinsaaren sekä Kuusiradin asukkaista on tullut liki 600 henkilön allekirjoittama kirjelmä, jossa kannatetaan alueiden siirtoa Raahen kaupungista Oulaisten kaupunkiin.

Siirrettäväksi esitetyn alueen maantieteellinen sijainti on huomattavasti lähempänä Oulaisten kaupungin palveluita kuin Raahen kaupungin keskusalueen palveluita. Palveluiden saaminen lähietäisyydeltä on alueen asukkaiden käytännön elämän ja toiminnan kannalta perusteltua. Valtiovarainministeriölle lähetetyssä lausunnossa todetaan, että alueen asukkaat ovat perinteisesti käyttäneet paljon ja monipuolisesti Oulaisissa olevia julkisia ja yksityisiä palveluita. Oulaisten kaupungin julkisten palveluiden varustus ei vaadi esitetyn siirron johdosta lisätoimenpiteitä. Palvelut kyetään tarjoamaan nykyisen palveluvarustuksen perusteella hyvinä ja siirrettäväksi esitetyn alueen sijainti huomioiden niin läheltä kuin se alueella on mahdollista.

Terveydenhoitopalvelut Oulaisissa ovat kaupungin kokoon nähden erinomaiset. Nykytilanteessa Oulaisten kaupungin terveyskeskus ei tarvitse lisää resursseja siirrettäväksi esitettyjen alueiden tullessa osaksi Oulaista. On myös syytä todeta, että vuoden 2014 alusta voimaan tulleen terveydenhuoltolain muutoksen myötä noin 110 raahelaista on tammikuun loppuun mennessä ilmoittanut käyttävänsä tänä vuonna Oulaisten terveyspalveluita, lausunnossa todetaan.

Esitetyn alueen siirtäminen Oulaisten kaupunkiin ei aiheuta muutoksia Oulaisten kaupungin toiminnalliseen kustannusrakenteeseen. Siirto vahvistaa ja tehostaa Oulaisten nykyisiä hyviä julkisia ja yksityisiä palveluja sekä kehittää jo olemassa olevaa aluerakennetta.

Oulaisten kaupungin käsityksen mukaan Raahen kokoiselle kaupungille 1 500 asukkaan siirtyminen hallinnollisesti siihen kokonaisuuteen, josta nämä asukkaat palvelunsa käytännössä hankkivat, ei ole oleellinen eikä merkittävä asia. Nämä asukkaat ovat olleet vasta vuoden raahelaisia eikä asukkailta saadun palautteen mukaan Raahen kaupunki ole erityisemmin kantanut huolta heidän palvelutarpeistaan. Asia tuleekin ratkaista alueen asukkaiden palvelutarpeiden, käytännön elämän vaatimusten, elinkeinoelämän ja maantieteellisen aseman perusteella, Oulaisten kaupunginhallitus toteaa lausunnossa Valtionvarainministeriölle, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi.

Oulaisten kaupungilla on kaikki edellytykset ottaa vastaan esitetyn maa- alue väestöineen ja tarjota alueelle elämisen ja toiminnan edellytykset myös vastaisuudessa.

Oulaisten kaupunginvaltuusto puoltaa Raahen kaupungin osan siirtämistä Oulaisten kaupunkiin ja on valmis vastaanottamaan kyseessä olevan alueen ja sen väestön osaksi Oulaisten kaupunkia.

 

 

 Erma 2x65

 ST 84x50 UUSI 

31648308 1692794157469228 5656655289575800832 n

 

   Pajala

 

 

yhteystiedot