Oulaisten vammaisneuvoston 30- vuotisjuhlassa oli vieraita laajalta alueelta.

 

 

Oulaisten vammaisneuvoston 30- vuotisjuhlassa oli vieraita laajalta alueelta.

 

Ari Vilminko

OULAINEN

Oulaisten kaupungin vammaisneuvoston 30- vuotista taivalta juhlittiin viime viikolla Taukokankaalla.

Juhlan avannut aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen nosti koulutuksen keskiöön.

Vammaisille koulutus on tärkeää. Koulutuksen ja oppimisen kautta vammaisella nuorella on paremmat mahdollisuudet osallistua täysivaltaisena jäsenenä yhteiskunnan rakentamiseen”, ylijohtaja sanoi.

Savolaisen mielestä on tärkeää koko Pohjois- Suomen kannalta, että Oulun yliopistossa on aloitettu erityisopettajien koulutus.

Alueellamme on pulaa pätevistä erityisopettajista. Tämän vuoden alusta yliopistolla aloitettiin erityisopettajien kelpoisuuteen tähtäävä koulutusohjelma. Uuden koulutusohjelman avulla toivottavasti saadaan päteviä erityisopettajia kasvukeskusten ulkopuolisiin kuntiin Pohjois- Suomessa”, ylijohtaja Terttu Savolainen toi esiin.

Savolainen kehui avaussanoissaan Oulaisten vammaisneuvoston toimintaa.

Oulaisten vammaisneuvosto on alueemme vanhimpia yhtäjaksoisesti toimivia vammaisneuvostoja. Neuvosto on tehnyt monia vammaisten elinoloja parantavia aloitteita. Oulaisten vammaisneuvosto on ollut alueellinen suunnan näyttäjä ja esikuva hyvästä työstä vammaisten hyväksi”.

Yleissopimuksen ratifiointityö

30- vuotisjuhlan juhlapuhuja oli, Oulaisiinkin siteitä omaava valtakunnallisen vammaisneuvoston puheenjohtaja Jan- Mikael Fredriksson. Puheessaan hän otti esiin muun muassa, mitä viime vuosien aikana on ollut keskeisimpiä hankkeita valtakunnallisessa vammaisneuvostossa.

Hankkeena on ollut YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifiointityön valmistelu. Yleissopimuksen tavoitteena on edistää, suojella ja taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. Syrjintäkielto, esteettömyys, saavutettavuus ja osallisuus ovat sopimuksen keskeisiä tavoitteita”, puheenjohtaja nosti esiin.

Toiveena on myös, että sopimuksen ratifiointi ja sen esillä pitäminen edistää asenneilmaston muuttumista myönteisemmäksi vammaisia henkilöitä ja heidän oikeuksiaan kohtaan, ilman erillistä komentoa”.

Fredriksson sanoo, että vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus on ratifioitu useimmissa Euroopan maissa, mutta Suomessa hänen mukaansa on kansallinen ratifiointityö vieläkin kesken eräiden lainsäädöllisten asioiden vuoksi.

Yleissopimus edellyttää, että sopimuspuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädöllisten asioiden vuoksi. Olemme esittäneet peruspalveluministeri Huoviselle toiveen, että lakiesitys tulisi voida antaa eduskunnalle vielä tämän kevään aikana, jotta se voisi astua voimaan suunnitellusti marraskuun alusta,”, puheenjohtaja totesi.

Hän otti kantaa myös valmistelun alla olevaan uuteen kuntalakiin, jonka avulla halutaan lisätä kansalaisdemokratian lähivaikuttamista.

Meillä on ministeriön kanssa vammaisneuvostojen lakisääteistämisestä huomattavan erilaine näkemys. Nyt vaikuttaa, ettei vammaisneuvostoja oltaisi lakisääteistämässä, vaan niiden perustaminen olisi kuntalaissa harkinnanvaraista. Valtakunnallinen vammaisneuvosto ei pidä tällaista arvottamista asianmukaisena”, valtakunnallisen vammaisneuvoston puheenjohtaja Jan- Mikael Fredriksson painotti.

Salonpään sitkeä työ toi tulosta

Oulaisten kaupungin vammaisneuvoston puheenjohtaja Jarkko Vilppola toi neuvoston historiikissa esiin Hannu Salonpään sinnikkään työn vammaisneuvoston perustamiseksi.

Hannu Salonpää aloitti lehtijutuillaan parisen vuotta kestäneen sitkeän pohjustyön, joka huipentui vuonna 1984 hänen jättämään kunnallisaloitteeseen vammaisneuvoston perustamiseksi Oulaisiin. Aloite sai aluksi nihkeän vastaanoton kaupunginhallituksessa, joka yksimielisesti katsoi, ettei Oulainen tarvitse vammaisneuvostoa. Kolme viikkoa myöhemmin valtuusto yksimielisesti päätti kuitenkin perustaa Oulaisten vammaisneuvoston. Näin suuri käänne ja yhden ihmisen selkävoitto herättikin silloin laajasti huomiota”, Vilppola kertoi.

Hän toi katsauksessa esiin, että alkuvuosina vammaisneuvostoa kohtaan tunnettiin epäilyjä ja asenteellisuutta.

Sen asiantuntumusta ei tunnustettu eikä arvostettu. 30 vuoden työrupeama on osoittanut, että vammaisneuvoston kaltainen yhteistyöelin on välttämätön. Kun valtion ohjaus vähenee ja kunnallinen päätäntävalta kasvaa, on myös vammaisilla kuntalaisilla oltava mahdollisuus vaikuttaa elämisen tason puitteisiin”, Oulaisten vammaisneuvoston puheenjohtaja Jarkko Vilppola sanoi.

 

 

 Erma 2x65

 ST 84x50 UUSI 

31648308 1692794157469228 5656655289575800832 n

 

   Pajala

 

 

yhteystiedot