Jos ja kun tehostettu liikunta alkaisi Oulaisissa, niin aloitusvaihe olisi jo alakoulussa ja jatkuisi 9.luokalle saakka.

 

Jos ja kun tehostettu liikunta alkaisi Oulaisissa, niin aloitusvaihe olisi jo alakoulussa ja jatkuisi 9.luokalle saakka.

 

Ari Vilminko

OULAINEN

Juho Oksan koulun opettaja Jari Hankonen sanoo, että opetussuunnitelmat uudistuvat vuonna 2016.

Uudessa valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa otetaan ennen kaikkea huomioon paikallisuus sekä yhteistyökumppanit. Avainsana on osallistuvuus, jossa ovat mukana niin koululainen, vanhemmat kuin myös opettaja. Oppilas on mukana hänen oman oppimispolkunsa suunnittelussa ja toteuttamisessa. Vanhemmat ja opettajat ovat hänen tukenaan”, Hankonen totesi viime viikolla Juho Oksan koululla pidetyssä yleisessä tilaisuudessa.

Isosta asiasta on kyse, mutta harmittavan vähän oli avoimessa keskustelutilaisuudessa paikalla oppilaiden vanhempia, yritysten, yhdistysten sekä yhteisöjen edustajia.

Hankonen sanoo, että opetushallitus määrää opetus- ja kasvatustyön tavoitteet sekä keskeiset sisällöt opetussuunnitelman perusteissa.

Jokainen kunta laatii kuitenkin paikallisen opetussuunnitelman, joka luo yhteisen perustan ja suunnan koulutyölle sekä on työkalu, joka linjaa opetuksen järjestäjän toimintaa sekä koulujen ja opettajien työtä”, Jari Hankonen linjaa.

Opettaja Hankonen sanoo, että OPS-uudistuksen ydin muodostuu kolmesta osa-alueesta, jotka ovat opsin perustan päivittäminen, pedagoginen uudistus sekä perusopetuksen eheyden vahvistaminen. Hän sanoo, että uudistuksessa nousee esiin muun muassa yhteisöllisyys, jossa tärkeässä asemassa on osallistuminen ja osallistaminen.

Arvioinneissa nousee esiin monipuolisuus. Ei voi olla niin, että pelkästään kokeet ovat arvioinnin perustana vaan arviointiin otetaan mukaan muitakin seikkoja”, Hankonen tuo esiin.

Oppilaan kokonaistuntimäärä pysyy samana kuin aiemminkin eli perusopetuksen tuntijako on 229 tuntia. Yhteiskuntaopin opettaminen aloitetaan 5. vuosiluokalta historian opetuksen yhteydessä. Raahessa se alkaa jo 4. luokalta. Ruotsin kielen opiskelu käynnistyy 6. luokalta. Oppiaineiden nimityksiä myös muuttuu. Tekstiili- ja tekninen työ korvataan käsityö- sanalla. Valinnaisaineiden määrä lisääntyy alakoulussa, mutta Oulaisissa asiaa ei ole vielä ratkaistu. Valinnaisaineista esillä on ollut muun muassa tehostettu liikunta”, Jari Hankonen luettelee uuden tuntijaon erityispiirteitä.

Liikunnan opetus monipuolisemmaksi

Illan aikana nousi voimakkaasti esiin tehostetun liikunnan opetus. Jari Hankonen tiesi, että sitä on aiemmin yritetty nostaa esiin useiden liikunnanopettajien kautta.

Ensimmäisen kerran tehostetusta liikunnasta puhuttiin 1990-luvun puolessa välin ja siitä lähtein asia on noussut esiin. Se voisi toimia samoilla periaatteilla kuin tehostettu musiikki on toiminut jo kolmella vuosikymmenellä. Pari lisätuntia viikossa liikunnalle. Uskon, että se oli kova lisä oppilaan cv:llä”.

Hankosen mukaan tehostetun liikunnan alkaminen alkaisi jo alakoulussa ja jatkuisi 9.luokalle saakka.

Se mahdollistaisi monipuolisen liikunnallisen kehittymisen, tukisi kilpaurheilullista valmennusta ja olisi täysin uudenlainen koulun ja sidosryhmien yhteistyömuoto”, Hankonen toi esiin.

Juho Oksan koulun rehtori Anssi Hemminki muistutti, että tehostetun liikunnan pitäisi olla kokonaisvaltaista liikuntaa.

Ei yhden lajin puitteissa, eikä tilanne saa olla kilpailullinen. Jos ja kun tehostettu liikunta tulee mukaan valinnaisaineeksi, niin sen tulee olla pitkäjänteistä. Ei vuoden kokeilu”, Hemminki toi esiin.

Kaupungin sivistysjohtaja Minna Vilenius puolestaan muistutti, että tilanne ei saa kilpailullinen, jossa vastakkain ovat urheilu ja kulttuuri.

Käsi kädessä ja yhteistyössä”.

 

 

 

 Erma 2x65

 ST 84x50 UUSI 

31648308 1692794157469228 5656655289575800832 n

 

   Pajala

 

 

yhteystiedot