Terveys- ja sairaanhoitopalveluista vastaava Matti Mäntymaa (silmälasipäinen mies edessä) oli tyytyväinen, kun suurin osa vihantilaisista koki terveyspalvelut hyviksi.

 

Ukonmäen palvelukeskuksen myynti mahdolliselle yksityiselle ostajalle kiinnosti Vihannissa. Reilusti yli sata henkilöä saapui kuulemaan Vihannin sote-palvelujen tulevaisuutta koskevaa tilaisuutta. Raahen hyvinvointikuntayhtymän järjestämä tilaisuus oli Ukonkantin auditoriossa viime keskiviikkona.


Keskeisin tilaisuuden viesti, jonka kuntayhtymän johtaja Hannu Kallunki toisti useaan kertaan oli, että sote-palvelut Vihannissa säilyvät vähintään nykyisenkaltaisina tulevaisuudessa.

Tilaisuudesta tuli pitkä, koska yleisö kyseli paljon. Suurin huolenaihe liittyi yksityiseen toimijaan. Kansa halusi kuulla mm. seuraavia asioita: Miksi uusi ostaja on kiinnostunut vanhasta ja homeisesta kiinteistöstä? Säilyttääkö nykyinen henkilökunta työpaikkansa ja saman palkkatason? Kallistuvatko asiakasmaksut? Mistä löytyvät väistötilat? Voiko palvelukeskukseen tulla ulkopaikkakuntalaisia?

Ukonmäkeä koskeviin kysymyksiin vastasi hoito- ja hoivapalveluista vastaava Mervi Koski. Ukonmäen paikkoja on tarkoitus vähentää niin, että jatkossa siellä on 40 paikan lisäksi 2 vuorohoitopaikkaa. Kosken mukaan uuden, yksityisen toimijan tarkoituksena on purkaa vanhat ja rakentaa uudet tilat jonnekin Vihannin taajamaan. Henkilöstön asemasta todettiin, että kauppa tehdään liikkeenluovutuksena ja henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä uuden toimijan palvelukseen. Koski muistutti, että samat aluehallintoviraston valvomat hoitajamitoitussäädökset koskevat myös yksityisiä toimijoita.

”Palvelusetelissä huomioidaan asiakkaan bruttotulot. Samalla tavoin asiakas maksaa jatkossakin lääkkeet, ruuan ja vuokran”, Koski sanoi. Hänen mukaansa palkkataso yksityisellä vastaa julkista, mutta vuosilomaoikeuksissa on eroavaisuuksia. Koski myös muistutti, että yksityisistä vanhusten hoitopaikoista on 50 vuoden kokemus. Ukonmäen asukkaat ovat vihantilaisia, mutta palvelukeskukset eivät ole paikkakuntasidonnaisia, eli asiakas ja omainen voivat valita hoidon myös kotipaikkakunnan ulkopuolelta.

Avohoito kasvaa

Lisäksi tilaisuudessa kysyttiin mm. omaishoidosta, aikuisneuvolasta, palvelumaksuista, yhteyksistä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä vanhan kunnantalon sisätilaongelmista. Niitä Kosken mukaan on ollut yhdessä huoneessa ja niitä on pyritty ratkomaan huonejärjestelyillä.

Tilaisuudessa kerrottiin kattavasti myös muista kuin vanhuspalveluista. Nopea gallup osoitti, että vihantilaiset ovat hyvin tyytyväisiä terveydenhuoltopalvelujen toimintaan. Terveys- ja sairaanhoitopalveluista vastaava Matti Mäntymaa kertoi, että viime vuonna kahden Vihannin terveyskeskuslääkärin luona kävi noin 2700 potilasta ja sairaanhoitajilla 150 enemmän. Asiakkaita vastaanotolla oli yhteensä 1664. Hammashoidon asiakkaita oli 1056.

Väkilukuennusteiden mukaan Vihannissa on vuonna 2030 noin 600 yli 75-vuotiasta. He tarvitsevat kuusi prosenttia laitospaikkoja eli 36 kappaletta. Ikääntyvien määrä kasvaa koko maassa seuraavien 13 vuoden aikana jopa 70 prosentilla. Kuntyhtymäjohtaja Kallunki korosti, että sote-palvelut on jatkossa järjestettävä yhä enemmän avohoitona niin, että yhä useampi iäkäs pärjää itsenäisesti tai tuettuna kotona.

 

 

 

 Erma 2x65

 

   


Tokola   

   Pajala

yhteystiedot

Liitteet