Raahen kaupunginhallitus kävi maanantaisessa kokouksessaan tarkan lähetekeskustelun Vihannin koulukeskuksen valmistelusta. Hankkeessa haetaan erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Myös toteuttamistavoista keskusteltiin.


Raahessa asiaa käsiteltiin aiemmin tulevaisuuslautakunnassa elokuun lopulla. Lautakunta hyväksyi sivistysjohtajan muutetun esityksen. Esityksessä todetaan, että Vihannin yläkoulun ja Kirkonkylän alakoulun tilat eivät kaikilta osin takaa turvallista ja terveellistä koulupäivää oppilaille eikä koulun henkilökunnalle. Akuutein tilanne on yläkoulun tiloissa.


Tulevaisuuslautakunta päätyi suosittelemaan uusien koulutilojen nopeaa hankintaa tilaelementtiratkaisuilla. Vuokra-aika tilaelementtikoululla voisi olla seitsemästä kymmeneen vuotta. Edelleen todetaan, että tuona aikana selviää, mihin suuntaan oppilasmäärä kehittyy ja mitä tiloja tulevaisuudessa tarvitaan. Alakoulun ja varhaiskasvatuksen tilat rakennetaan suunnitellussa aikataulussa. Raahen hallitus keskusteli esitysten pohjalta. Taustatietona on käytettävissä koululla tehty mikrobitutkimus, sisäilmanäytetulokset, kuntotutkimus sekä työsuojelun tarkastuskertomus. Hankkeesta on tehty myös vaihtoehtolaskelmat.
Hankkeesta tehdään lopullinen päätös vielä kuluvan vuoden aikana. Uutta koulua suunnitellaan nykyiselle paikalle.

 

Lausunto Popsteriin


Raahen hallitus käsitteli pitkään myös lausuntoa Popster-hankkeen loppuraportista. Hallitus muutti yksimielisesti pohjaesitystä lausunnosta. Nyt haluttiin korostaa Raahen osaamista ja tarpeita. Lausunnoissa todettiin, että Raahen sairaalassa yleisanesteettisten toimintojen tulee jatkua entisellään. Tällä halutaan varmistaa tulevaisuudessakin leikkaussalien hyödyntäminen. Edelleen haluttiin, että otetaan huomioon alueen raskaan teollisuuden vaatimukset terveydenhuollon valmiuteen.
Toinen kohta koski hyvinvointikeskusten ja -asemien verkostoa. Kaupunginhallitus esitti, että ne säilyvät Vihannin kaupunginosan alueella.

 

 

 

 Erma 2x65

 

   


Tokola   

   Pajala

yhteystiedot

Liitteet