Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kai Pajala ja kaupunginjohtaja Hannu Kaartinen veivät liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille muistion, jossa kiirehditään rakennustyön aloittamista ja rahoituspäätöstä tiehankkeelle maantie 7890 välillä kantatie 86 - Pyhänkoski.

 

Maantie 7890 välillä kantatie86 – Pyhänkoski on tien käyttäjien mukaan kuvailtu sanoilla ”karmeassa kunnossa”. Kyseinen tieosuus on tärkeä yhteys Oulaisista ja koko Pyhäjokilaaksosta Hanhikiven ydinvoimalatyömaalle Pyhäjoelle.


Oulaisten kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kai Pajala ja kaupunginjohtaja Hannu Kaartinen kävivät tapaamassa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berneriä ja esittivät toiveen, että tämä myötävaikuttaisi kyseisen tieosuuden toteutuksen nopeuttamiseen ja rahoitukseen hankkeen toteuttamiseksi. Lisäksi Pajala ja Kaartinen esittivät ministerille vierailukutsun Oulaisiin ja koko Pyhäjokilaaksoon.


Oulaisten kaupunki on jo vuosia yrittänyt saada maantie 7890:n peruskorjauksen piiriin välillä kantatie 86 - Pyhänkoski, mutta hanke ei ole saanut tarvittavaa rahoitusta. Siksi Oulaisten kaupunginhallitus on päätynyt esittämään, että ministeri Berner omalta osaltaan vaikuttaisi rahoituksen järjestymiseen.


”Perusparannuksella on kiire huonokuntoisen tien takia ja myös siksi, että Hanhikivenniemen ydinvoimalan rakennushankkeen toteutus lähestyy, eikä peruskorjauksen ajoittuminen samalle ajanjaksolle, itse voimalarakentamisen kanssa, ole perusteltua. Haluan vielä korostaa, että kyseinen tieosuus ei ole pelkästään Oulaisten teollisuutta palveleva hanke, vaan tärkeä tieosuus koko alueen kannalta”, sanoi kaupunginjohtaja Hannu Kaartinen ojentaessaan muistion ministeri Bernerille, kun ministeri oli maakuntakierroksella Kalajokilaaksossa.


Tiehankkeella on jo kiire


Perusteluina tiehankkeen kiirehtimiselle kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kai Pajala muistutti, että Hanhikivenniemeen Pyhäjolle on tulossa mittasuhteiltaan valtava ydinvoimalan rakennustyö, joka käynnistyy täydessä mitassa sen jälkeen, kun Fennovoima Oy saa voimalan rakentamiseen rakennusluvan. Sen odotetaan tulevan loppuvuodesta 2019.


Hanhikivenniemen alueelle on jo rakennettu esimerkiksi koulutuskeskus, vastaanotto- ja porttirakennus sekä majoitustiloja. Maatöitä ja muita rakentamista valmistelevia töitä tekee noin 300 - 400 henkilöä. Enimmillään Hanhikivi 1. rakennustyömaalla arvioidaan työskentelevän 4500 työntekijää ja koko rakentamisen aikana työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan noin 24.000 - 36.000 henkilötyövuotta.


Asumaan Oulaisiin


Fennovoima Oy on ilmoittanut siirtävänsä pääkonttorinsa Pyhäjoelle, mikä tarkoittaa puheenjohtaja Pajalan mukaan noin 350 työntekijän työn sijoittumista pysyvästi Pyhäjoelle. Alueella toivotaan, että työntekijät löytäisivät itselleen mieluisan asuinpaikan lähikunnista, ja myös Oulaisten kaupunki on tässä hyvä vaihtoehto.


Oulaisten kaupungista on maanteitse matkaa Hanhikivenniemelle vajaa 50 kilometriä. Oulaisissa on myös Hanhikivenniemestä katsottuna lähin rautatieasema, ja lisääntyvän henkilöliikenteen lisäksi on oletettavaa, että myös osa ydinvoimalan rakentamiseen ja laitetoimituksiin liittyvästä liikenteestä on raskasta tavaraliikennettä, joka kulkee jatkossa Oulaisten asemapihan kautta.


Tieyhteys Oulaisista Pyhäjoelle on maantie 7890 kautta. Kyseinen tieyhteys on erityisesti välillä Kantatie86 - Pyhänkoski erittäin huonossa kunnossa noin parinkymmenen kilometrin matkalta, eikä huonon tien kunto kestä lisääntyvää liikennettä.


Liikennevirasto on laatinut tiesuunnitelman koskien maantien 7890 parantamista välillä kantatie86 – Matosaarentie. Suunnitelma liittyy Oulaisten aseman liikennepaikan jatkamiseen pohjoiseen, ja jatkaminen edellyttää Pyhäjoentien ratasillan uusimista. Sen alustava aikataulu on kuluvan vuoden huhtikuusta lokakuuhun.

 

Kaisa Hietala

 

 

 Erma 2x65

 ST nettikauppa 

31648308 1692794157469228 5656655289575800832 n

 

   Pajala

 

 

yhteystiedot