Nopeasta laajakaistasta keskustelemassa työryhmän puheenjohtaja Kai Pajala (vas.), järjestelmäasiantuntija Veli-Pekka Kiviniemi ja asiakkuuspäällikkö Olli Korpierkki.

 

Oulainen teettää esisuunnitelman nopean laajakaistaverkon ulottamiseksi koko kaupungin alueelle. Suunnitelmassa selvitetään kartta-aineiston perusteella, montaako taloutta laajakaista Oulaisissa koskee sekä mitä sen rakentaminen ja käyttö maksavat.


Kaikki Oulaisten kaupungin omistamat kiinteistöt on tarkoitus liittää verkon piiriin. Sen rakentamis- ja käyttökustannuksista vastaavat myös mukaan liittyvät yritykset ja kotitaloudet. Laajakaistasuunnitelman tekee Viria Lan&Wan Oy, joka on yrityshistorialtaan entinen Vaasan läänin puhelinyhtiö. Suunnitelman teettämiseen on varattu 15 000 euroa.
Virian asiakkuuspäällikkö Olli Korpierkki Oulusta kertoo, että suunnitelman teko on jo käynnistynyt. ”Selvitystyö on aloitettu kartta-aineiston kanssa, ja se valmistuu alkukesään mennessä.” Verkko on tarkoitus rakentaa vaiheittain. Arvion mukaan ensimmäiset liittymät olisivat valmiit kesällä 2019. Korpierkin mukaan kustannusten on pysyttävä kohtuullisina, jotta halukkaita liittyjiä niin keskustasta kuin sivukyliltä löytyy riittävä määrä.


”Kaupungin kaikki kiinteistöt, myös vuokrakiinteistöt, tulevat verkon piiriin. Saamme siitä hyvän pohjan verkon rakentamiseksi, mutta kaupunki ei kata kaikkia kustannuksia. Yksityistalouksien ja yritysten liittyminen ratkaisee sen, voidaanko verkko toteuttaa ja mitä se maksaa”, kertoo kaupunginjohtaja Hannu Kaartinen.

 

Aloite Petäjäskoskelta


Oulaisiin perustettiin vuosi sitten laajakaistatyöryhmä sen jälkeen, kun Petäjäskosken kyläyhdistys teki aloitteen verkon rakentamisesta kylälle. Työryhmä pyysi ehdotukset neljältä eri toimijalta, joista kolme oli puhelinoperaattoreita. Asiantuntija-apua ryhmä sai maakunnan laajakaistahankkeesta vastaavalta Timo Hänniseltä.


Lan&Waniin päädyttiin, koska yhtiöllä oli valmius rakentamiseen, mutta myös ylläpitoon. Lisäksi kaupunki on ostanut yritykseltä usean vuoden ajan mm. atk-tukipalveluita.
Työryhmää johtanut Kai Pajala sanoo, että toisin kuin somessa ja lehtien mielipidepalstoilla väitetään, Oulaisissa tapahtuu tässäkin asiassa koko ajan. ”Halusimme tehdä perusteellista työtä, koska joissakin vastaavissa hankkeissa on tullut kunnille takauksia ja maksuja, kuten Rautavaaralla.”


Nykyisissä hankkeissa vastaavat karikot voidaan välttää. Kuntalaki muuttui kaksi vuotta sitten, eivätkä kunnat voi enää taata muita kuin omia yhtiöitään.

 

Riittävä kattavuus


Oulaisten tekninen johtaja Markku Ketonen kertoo, että liittyviä kiinteistöjä tulee olla 60 - 70 prosenttia kaikista kiinteistöstä, jotta hanke on taloudellisesti järkevä. Oulaisissa arvioidaan olevan kaikkiaan noin 2700 kiinteistöä. Haja-asutusalueelle rakentamiseen voi saada myös valtion avustusta.


Oulaisten keskustan alueella kuituverkkoyhteydet ovat jo varsin hyvät, mutta vain harvalla yksityistaloudella käytössä. Käyttöönottoa on hidastanut hinta, ehkä myös asenteet.
Nykyiset liittymäkustannukset vaihtelevat melkoisesti, tuhannen ja neljän tuhannen euron välillä. Kuukausittaiset kulut ovat suurten kaupunkien uusilla asuinalueilla alimmillaan yli parikymmentä euroa. Tähän hintaan tuskin päästään pikkukaupungeissa ja haja-asutusalueilla.


”Suomalaiset eivät ole mieltäneet kuituliittymää vielä samalla tavoin tärkeäksi kuin sähkö-, vesi- tai viemäriliittymää. Samanlaista infran rakentamistahan tämä kuitenkin on”, Ketonen korostaa.

 

Muut hankkeet


Nopeisiin laajakaistaliittymiin käyttäjämäärät eivät vaikuta millään tavalla, eikä verkko tukkeudu missään vaiheessa. Verkon yhteysnopeus on myös aina sama eikä vaihtele. Tyypillinen nopeus on sata megaa, mutta nykytekniikalla se voidaan kasvattaa gigaan.


Viria Lan&Wan on suunnitellut ja rakentanut viimeksi kuituverkon Kuusamon Meskusvaaraan. Korpierkin mukaan yhtiön uusin hanke käynnistyy Kemijärvellä. Näillä paikkakunnilla pitkät etäisyydet asettavat verkkohankkeille omat haasteensa.


Virian juuret ovat tietoliikenteessä, ja se toimi aiemmin nimellä Anvia. Konsernin osaamisaloja ovat turva- ja verkkoteknologia, tv-palvelut ja tiedon analytiikkaratkaisut. Viria-konserni työllistää noin 400 työntekijää. Konserniin kuuluu viisi tytäryhtiötä.

 

 

 Erma 2x65

 ST 84x50 UUSI 

31648308 1692794157469228 5656655289575800832 n

 

   Pajala

 

 

yhteystiedot