Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon vierailu Oulaisiin oli oikea-aikainen, koska KHO:n päätöstä Oulaskankaan synnytysten jatkosta odotetaan lähiaikoina. (Kuva: Sari Rajaniemi)

 

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon maanantainen vierailu Oulaisissa ajoittui hyvän hetkeen. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua Oulaskankaan synnytysten jatkamisesta odotetaan piakkoin. Ministeri sai vierailullaan varsin kattavan kuvan aluesairaalan toiminnasta niin synnytysten, leikkausten kuin koulutus- ja kuntoutusyhteistyönkin tiimoilta.


Oulaisten kaupungin muistiossa vedotaan siihen, että Saarikko vastuuministerinä voi vielä vaikuttaa Oulaskankaan sairaalan synnytysten jatkumisen puolesta.


”Asialla on suuri merkitys pitkien etäisyyksien Pohjois-Pohjanmaalla, jossa lapsia syntyy keskimääräistä enemmän ja maakunta muutoinkin esittäytyy nuorten maakuntana”, kaupunginjohtaja Hannu Kaartisen, kaupunginsihteeri Suvi Koskenlaineen ja hallituksen puheenjohtaja Pekka Heiskan laatimassa muistiossa todetaan.


Muistiossa puututaan myös sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteilla olevaan asetukseen, jossa leikkaustoimintaa harjoittaville, ympärivuorokautisen laajan päivystysyksikön sairaaloille ollaan asettamassa 30 minuutin aikamääre. Asetus lopettaisi kaiken erikoissairaanhoidoksi luokiteltavan leikkaustoiminnan Raahen ja Kuusamon sairaaloissa. Tämä aiheuttaa huolta myös Oulaskankaalla, jonka leikkausvolyymi on Pohjois-Suomessa OYS:n jälkeen suurin, korkeampi kuin keskussairaaloissa.


”Oulaisten kaupunginhallitus on jo aiemmin uudistuksista pyydetyissä lausunnoissa kiinnittänyt huomiota siihen, että päätöksiä tehdään ns. institutionaalisista näkökulmista, ei tarvelähtöisesti”, muistiossa sanotaan.


”Uudistuksen perustelu potilasturvallisuudella ei ole tässä asiassa hyväksyttävissä, koska potilasturvallisuus pikemminkin vaarantuu. Todettava on myös, että nyt leikkaustoimintaa harjoittavat Raahen sairaala ja Oulaskankaan sairaala ovat rakentaneet toimivat yhteistyömallit ja sairaalat ovat kustannuksiltaan varmasti kilpailukykyisiä”, muistio jatkaa.


Oulaskankaan sairaalan leikkaustoiminnan jatkamisen puolesta puhuu myös sairaalan välittömässä yhteydessä toimiva Taukokangas-säätiön omistama kuntoutuslaitos. Se tarjoaa leikkauksista kuntoutuville kaikentasoista kuntoutusta.


Toinen tärkeä seikka on terveydenhoitoalan koulutus, jota Oulaisissa tarjotaan noin 600 opiskelijalle. Oulaskangas toimii koulutuksen opetussairaalana eikä tätä statusta tule vaarantaa. Opiskelijat myös työllistyvät lähialueelle hyvin, millä on merkitystä koko alueen kehittymiselle.


Iltatilaisuuteen terveydenhuolto-oppilaitoksella osallistui noin 80 henkilöä. Keskusteluissa nousi suurimpana huolenaiheena tietysti Oulaskangas. Ministeri nosti esiin nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämisen, johon valtakunnallisesti haetaan nyt malleja kehittämällä palvelupisteitä, joista saa mahdollisimman monenlaista apua ja tukea.


Kolmas keskustelun aihe olivat peruspalveluministerille kuuluvat maatalouden lomituspalvelut. Lomittajia kaikkiin lakisääteisiinkään lomiin ei ole ollut tarjolla. Myös tapaturman sattuessa lomittajan saaminen on hankaloitunut.

 

 

 Erma 2x65

 ST 84x50 UUSI 

31648308 1692794157469228 5656655289575800832 n

 

   Pajala

 

 

yhteystiedot