Uhanalaisen haapanan poikastuotto jäi seurantahistorian alhaisimmaksi.

 

Sorsalintujen metsästys alkaa ensi maanantaina kello 12.
BirdLife Suomi ja Suomen Metsästäjäliitto suosittelevat välttämään taantuvien riistavesilintujen metsästystä.
Järjestöt ovat julkaisseet oppaan helpottamaan vähentyneiden sorsien tunnistamista.


Vesilintujen metsästyskauden alkaessa BirdLife Suomi ja Suomen Metsästäjäliitto muistuttavat lajintunnistuksen tärkeydestä ja kehottavat välttämään taantuvien lajien metsästystä.
Monen riistavesilinnun kanta on vähentynyt suuresti 2000-luvulla, ja osa lajeista on nykyään Suomessa uhanalaisia.
”Taantuvia lajeja ei pitäisi metsästää, koska vähenevä kanta ei kestä lisäkuolleisuutta. Metsästyskuolleisuuteen on myös helpompi vaikuttaa kuin muihin vähenemisen syihin”, kertoo BirdLifen suojeluasiantuntija Tero Toivanen.

Valtakunnallisten vesilintulaskentojen perusteella runsaimpien riistasorsiemme sinisorsan, tavin ja telkän kannat ovat pitkällä aikavälillä olleet varsin vakaat.
Tänä vuonna niidenkin pesimäkannat hieman laskivat, mutta poikastuotto oli viime vuosia parempi. Sen sijaan esimerkiksi uhanalaisen haapanan poikastuotto jäi seurantahistorian alhaisimmaksi.
– Metsästyksessä kannattaa keskittyä runsaisiin ja kannankehitykseltään elinvoimaisiin vesilintulajeihin. Toivomme, että metsästäjät kiinnittävät erityistä huomiota varmaan lajitunnistukseen ennen riistalaukausta. Myös noutavan koiran käyttö metsästäjän apuna on ehdottoman suositeltavaa, sanoo Metsästäjäliiton vesilintuasiantuntija Jaska Salonen.

 

 

 Erma 2x65

 ST 84x50 UUSI 

31648308 1692794157469228 5656655289575800832 n

 

   Pajala

 

 

yhteystiedot