Hannakaisa Heikkinen puhui Vihannissa ikäihmisille tärkeistä asioista.

 

Vanhustyön Keskusliiton puheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen vieraili lauantaina Vihannissa.
Juhlapuheessa hän totesi, että jokainen sukupolvi vanhenee omalla tavallaan ja omine tarpeineen.


”Väestön vanheneminen ja hyvin iäkkäiden ihmisten määrän kasvu vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja kaikkiin sukupolviin. Yhteiskunnan tulee ohjata tuota muutosta siten, että pitkä elinikä koituu kaikille hyväksi ja että vastaamme siitä syntyviin uusiin tarpeisiin. Hyvän yhteiskuntakehityksen turvaamiseksi päätösten vaikutuksia tulee arvioida myös ikäihmisten näkökulmasta.”

Meneillään olevaa vanhustenviikkoa vietetään tänä vuonna teemalla Iloa toimeliaisuudesta.
”Teema on osuva.  Mitä paremmat edellytykset jo keski-ikäisillä ja nuorilla eläkeläisillä on aktiiviseen elämään, oman vanhuuden suunnitteluun, terveyden ylläpitämiseen, sairauksien ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen, sitä pidempään säilyvät toimintakyky ja omatoimisuus.”
Hän korosti läheisyyden tärkeyttä ikäihmisille. 
”Läheiset ihmiset ovat meille kaikille voimavara, mutta iän karttuessa läheisten merkitys kasvaa entisestään. Tälläkin hetkellä iäkkäitä, vammaisia tai sairaita läheisiään auttaa pitkästi yli miljoona suomalaista. Monen ikäihmisen arjen sujumista mahdollistaa joku perheenjäsen tai ystävä. Saatu apu on korvaamatonta.”

Yksinäisyys on valitettavasti arkea myös osalle ikäihmisistä. 
”Yksinäisyys on vakava asia. Yksinäisyyden on todettu heikentävän elämänlaatua ja toimintakykyä sekä alentavan muistia. Yksinäisyys voi johtaa jopa ennenaikaiseen laitoshoitoon tai kuolemaan. Kyseessä on paitsi yksilölle vaikeaa kärsimystä aiheuttava ongelma, myös kansantaloudellinen kysymys. Yksinäiset käyttävät sosiaali- ja terveyspalveluita huomattavasti enemmän kuin muut ikäisensä.

Heikkinen piti erityisen tärkeänä sitä, että vanhusasianvaltuutettu onnistuisi asettautumaan puoluepolitiikan ja päivänpolitiikan yläpuolelle.
”Ikäihmisten asia ei saa liikaa puoluepolitisoitua, vaan sen tulee olla koko yhteiskunnan yhteinen asia. Ajattelen, ettei vanhusasiainvaltuutetun pidä kuitenkaan olla pelkkä epäkohtien esille tuoja, vaan rautainen ammattilainen, kehitysideoiden tuoja ja eri tahojen yhteen nivoja.”

 

 

 Erma 2x65

 ST 84x50 UUSI 

31648308 1692794157469228 5656655289575800832 n

 

   Pajala

 

 

yhteystiedot